Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse / gestionate de instituție - Primaria Comunei Butea

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse / gestionate de instituție

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
STABILITE LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI BUTEA, JUDEŢUL IAŞI

 1. Hotărâri ale Consiliului Local Butea;
 2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Butea;
 3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primăriei comunei Butea, judeţul Iaşi;
 4. Componenţa Consiliului Local Butea şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Butea;
 5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primăriei comunei Butea, judeţul Iaşi;
 6. Programul de audienţe la conducerea Primăriei comunei Butea, judeţul Iaşi;
 7. Programul semestrial al audienţelor consilierilor locali, grupaţi pe comisii de specialitate;
 8. Bugetul local al Primăriei comunei Butea, judeţul Iaşi;
 9. Bilanţul contabil Primăriei comunei Butea, judeţul Iaşi;
 10. Contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar al Primăriei comunei Butea, judeţul Iaşi;
 11. Situaţia realizării obiectivelor de investiţii pe obiective şi surse de finanţare;
 12. Programe şi strategii proprii;
 13. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor primarului comunei Butea, judeţul Iaşi;
 14. Rapoartul de activitate al viceprimarului comunei Butea, judeţul Iaşi;
 15. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali;
 16. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Rapoarte semestriale privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 19. Declaraţii de avere şi de interese ale consilierilor locali;
 20. Declaraţii de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate.
Traducere >>