Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal) - Primaria Comunei Butea

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Art. 21. – (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22. – (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

|[(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru. (text original în vigoare până la |[1 septembrie 2012]| |[1 februarie 2013]| 15 februarie 2013) ]|
|[(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. (alineat modificat prin art. 42 din Legea nr. 76/2012 – publicată la 30 mai 2012, în vigoare de la 1 septembrie 2012 – text în vigoare până la 23 august 2012) ]|
|[(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. (alineat modificat prin art. 42 din Legea nr. 76/2012 – publicată la 30 mai 2012, în vigoare de la 1 februarie 2013; data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 a fost modificată prin O.U.G. nr. 44/2012 – text în vigoare până la 31 ianuarie 2013) ]|

[{*}] (5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. (alineat modificat prin art. 42 din Legea nr. 76/2012 – publicată la 30 mai 2012, în vigoare de la 15 februarie 2013; data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 a fost modificată prin O.U.G. nr. 4/2013)

Traducere >>