Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001 - Primaria Comunei Butea

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

CONSILIER

BĂLĂUCĂ IONELA-ADRIANA

NUMĂR DE TELEFON: 0232713020, 0733988710

NUMĂR DE FAX: 0232713040

ADRESE DE E-MAIL: primariacomunabutea@yahoo.com şi contact@primariabutea.ro

ADRESA PAGINII DE INTERNET: www.primariabutea.ro

 

 

Traducere >>